top of page
temel_akdagoglu3.jpg

KURUCU BAŞKAN

Temel Akdağoğlu

Firmamız

Firmamız 1975'de faaliyete geçti, ancak şirketleşme sürecini 1983'de tamamladı. O günden bu güne altyapı ve üst yapı çalışmaları yapıyoruz. Yol, kanal ve inşaatın altyapı-üstyapı segmentiyle ilgili her türlü hizmetini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında konut alanında da faaliyet gösteriyoruz. Temel İnşaat yanında, Cihangir Yapı ve Akdağoğlu Yatırım adıyla iki şirketimiz daha var. Cihangir, hem altyapı hem de üst yapı sektöründe çalışıyor, yanı sıra konut işinde de faaliyet gösteriyor. Akdağoğlu Yatırım da aynı alanlarda faaliyet yapıyor. Kemerburgaz Göktürk’de çok özel konut projelerimiz devam ediyor. Bunun yanında Beykoz, Ümraniye, Kadıköy ve Çekmeköy'de de nitelikli konutlar üretmeyi sürdürüyoruz. Bursa'da sanayi sektöründe fabrika binaları inşaatlarımız da devam ediyor.

 

Kentsel Dönüşüm ve Çevre

Bizim için kentsel dönüşüm; çarpık yapılaşmanın önüne geçmek, kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi amacıyla Temel İnşaat olarak elimizden geleni yapmaktır. Kentsel dönüşüm ile ilgili yazılarda, birçok kentsel dönüşüm tanımı bulunuyor. Bu tanımlar, vurguladıkları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlere göre farklılık gösteriyor. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın kentsel dönüşüm, bozulma ve çökme olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade ediyor. 

Dönüşüm, faaliyet alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki ediyor. Bu nedenle, bütün planlama çalışmalarında, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, plancılar ve peyzaj mimarları gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerekiyor. 

Bunlardan dolayı kentsel dönüşüm bize göre;

  • Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin araştırılarak, bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek, 

  • Kent dokusunu oluşturan birçok ögenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermek, 

  • Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak, 

  • Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler belirlemek, 

  • Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikaların şekillendirilme ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamak.

bottom of page