top of page

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Kalite, müşteri isteklerinin tatmini performansının iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla kullanılan stratejik bir araç olarak tanımlanmaktadır. Temel inşaat, ülkemizin doğal afetlere olan duyarlılığını ve müşteri memnuniyetini göz önüne alarak organizasyon yapısını ve tüm faaliyetlerini üretim projesi içerisinde tanımlayarak dokümante etmiş ve ilk günden itibaren korumakta olduğu kalite sistemini Türk Standart Enstitüsü tarafından tanımlanmış olan TS-EN ISO 9001 modeline uyarlanmıştır.

​Temel İnşaat, Kalite Güvence Sistemini kuruluş aşmasından öncelikle şirket kuruluş ve varoluş amacını belirlemiştir. Kalite sistemi içerisinde ISO 9001 standardı tarafından belirlenmiş 22 ayrı prosedürü faaliyetleri kapsamında uygulama speklerini tanımlamış olan Temel İnşaat prosedürleri destekleyen talimatlarla ilgili çalışmalarını yenileme ve sürekli revizyonlar ile sürdürmektedir.

 

Temel İnşaat olarak, benimsemiş olduğumuz sürdürülebilir kalkınma stratejisi kapsamında, Çevresel ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

  • Ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemleri almak,

  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,

  • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalması, hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yapmak

  • Faaliyetlerimiz sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile tehlikeleri izlemek ve bunları en aza indirmek için çalışmak,

  • İşlerimizi yaparken çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek,

  • Verdiğimiz hizmetlerin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği etkilerini kamuoyuna duyurmaktadır. Son olarak kalite ve organizasyon yapısını tanımlayan el kitaplarını hazırlamış olan Temel İnşaat bu şekilde kalitenin sürekliliğini her alanda temin etmiş bulunmaktadır.

 

Temel İnşaat İSO 9001 Belgesi İSO 14001 Belgesi ve İSO 18001 Belgelerini de alarak Kalite Güvence sistemine olan hassasiyetini sürdürmektedir.

bottom of page