top of page

TEMEL GROUP HAKKINDA

TARİHÇE

  • Temel İnşaat 1983 yılında Temel Akdağoğlu tarafından çeşitli mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda toplu konut projeleri, Fabrika montajları ve çelik yapılar üzerinden yoğunlaşan faaliyetlerini, 1990'dan sonra iş hacmindeki hızlı artışla birlikte, Türkiye'nin önde gelen resmi ve özel kuruluşlarının toplu konut siteleri, baraj, alt yapı, otoyollar ve yollar, boru hatları, arıtma tesisleri, spor kompleksleri, kültür merkezleri ve anahtar teslim fabrika işlerini zamanından önce üstün kalite ile tamamlamış ve artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapılmasını üstlenmiştir.

  • Artık bugün inşaat sektöründe, Temel İnşaat standart ve kalitesinden söz edilmektedir. Tüm taahhütlerini, çoğu kez zamanından önce, iş sahibi kuruluşlarla tam bir uyum içinde bitiren TEMEL İnşaat, kaliteyi öncelik olarak belirlemiştir.

 

  • Her branşta seçkin uzmanlardan kurulu danışmanları, 30'u aşkın mühendis, teknisyen ve idari yönetimdeki kadrosuyla, çağdaş teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, ekipman ve makine parkını bu gelişimlere paralel olarak artmıştır. Çözüm ortaklarıyla birlikte yaklaşık 500 kişiye istihdam olanağı sağlayarak, her geçen gün büyüyen makine parkı ve artan sermayesi ile ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

  • 21. yüzyılda kurumsal yapılanmasını uzman kadrolarla daha da güçlendirmiş, geniş bir sektörel yelpazede stratejik iç ve dış ortaklarıyla sinerji oluşturmayı bastırmış, teknolojinin ve modern yönetimin bütün imkanlardan yararlanabilen ve en önemlisi ülkemiz ile büyüyen, global bir TEMEL İnşaat hedefliyoruz.

bottom of page